Richard tarnas cosmos and psyche pdf

in manual by

Dit artikel behandelt de astrologie wereldwijd. Illustratie uit de Wiesensteig kalender, 1443. Nijl of het lot van een heerser te voorspellen. Dat betekent richard tarnas cosmos and psyche pdf dat dit algemeen werd aangehangen in de oudheid.

Sinds de jaren dertig van de 20e eeuw is een nieuwe richting in de westerse astrologie ontstaan. De observatie van de hemel en de beweging van sterren en planeten leidde mettertijd tot het begrip van het bestaan van de cycli van Zon, Maan en sterren. Astronomie en astrologie waren in die periode onlosmakelijk met elkaar verbonden. Jupiter en Saturnus een grote rol.

Astrologie heeft zich in verschillende regio’s op de wereld ontwikkeld en tot verschillende stelsels van idee├źn geleid, maar het gemeenschappelijke kenmerk was de gedachte dat er een voorspellende invloed uitgaat van de stand van de hemellichamen op het lot van mensen. We weten nu dat de Chinezen van ca. 2000 jaar geleden gedetailleerde kronieken van astronomische waarnemingen hebben bijgehouden, zoals zons- en maansverduisteringen en de bewegingen van planeten en kometen. Hoewel deze astrologie onafhankelijk van het westen begon, zouden door contacten met de hellenistische astrologie mengvormen ontstaan en nu is het zelfs zo dat de meeste Chinese astrologen een westerse vorm van astrologie bedrijven. 12 tekens, die een jaar gelden.

De kalender vervult hierbij een functie van vitaal belang, vermits er bij de Chinese astrologie een rechtstreeks verband bestaat tussen de kalender en de astronomische gebeurtenissen. Jyotisha wordt gezien als de oudste bekende astrologische stroming. 27 tekens, waar de westerse dierenriem is gebaseerd op de Zon met 12 tekens. 68 of 70 kleitabletten die betrekking hebben op de Babylonische astrologie, daterend uit het 7e millennium v.